Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2010

Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2010 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 230/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 231/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 232/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu 'Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny', realizowanego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 233/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przekazania części nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała Nr 234/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu bydgoskiego za IV kwartały 2009 roku

Uchwała Nr 235/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 236/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w zakresie zatwierdzania i realizacji projektów współfinansowanych za środków Europejskiego Funduszu...

Uchwała Nr 237/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 3/2010 na wykonanie zadań w zakresie kultury...

Uchwała Nr 238/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 2/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 3/2010...

Uchwała Nr 239/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych...

Uchwała Nr 240/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2010

Uchwała Nr 241/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie otwartego konkursu ofert...

Uchwała Nr 242/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 243/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 244/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 245/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu postępowania w sprawie udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny...

Uchwała Nr 246/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 247/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2010 r.

Uchwała Nr 248/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 maja 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (6)

Uchwała Nr 249/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu honorowego przez Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 250/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przekazywania wydawnictw promocyjno - informacyjnych podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym

Uchwała Nr 251/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego 'Powiat Bydgoski w obiektywie'

Uchwała Nr 252/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (8)

Uchwała Nr 253/10  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 254/10  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 255/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 256/10  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 257/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 164/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 258/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2010 r.

Uchwała Nr 259/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczącia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uchwała Nr 260/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczącia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Koronowie

Uchwała Nr 261/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu projektu 'Przygoda z wiedzą' realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 262/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dla projektów realizowanych w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 263/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu fotograficznego 'Powiat Bydgoski w obiektywie'

Uchwała Nr 264/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 265/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 266/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 164/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 267/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej odcinka drogi nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość

Uchwała Nr 268/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca uchwałę ne 147/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 269/2010 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego'Powiat bydgoski w obiektywie'

Uchwała Nr 270/2010 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 271/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 272/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011...

Uchwała nr 273/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 266/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 274/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 275/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV KADENCJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (15)

Uchwała Nr 2/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 3/2010 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr do uchwały nr 257/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (17)

Załączniki

1-10 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2-10 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3-10 (442.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4-10 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
230-10 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231-10 (385.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
232-10 (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
233-10 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
234-10 (103.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
235-10 (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
236-10 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
237-10 (211.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
238-10 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
239-10 (180.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
240-10 (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
241-10 (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
242-10 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
243-10 (168.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
244-10 (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
245-10 (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
246-10 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
247-10 (110.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
248-10 (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
249-10 (591.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
250-10 (401.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
251-10 (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
252-10 (305.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257-10 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258-10 (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259-10 (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-10 (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261-10 (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262-10 (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263-10 (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-10 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
265-10 (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266-10 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
267-10 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268-10 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
269-10 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270-10 (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
271-10 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272-10 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
273-10 (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
274-10 (546.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
275-10 (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
253-10 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254-10 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-10 (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256-10 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2010-01-06 11:50:55
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 11:51:09
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:32:42
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:33:00
Ilość wyświetleń:1243

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij