Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2011 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 5/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Janusza Lacknera do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego pism

Uchwała Nr 6/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie...

Uchwała Nr 7/11 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położónych na terenie miejscowości Mąkowarsko do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu projektu 'Profrsjonalny samorząd...

Uchwała Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 231/10 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej...

Uchwała Nr 10/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2010 roku

Uchwała Nr 11/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej odcinka drogi nr 2370C Wolice-Barcin oraz zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 12/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (1)

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie...

Uchwała Nr 14/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 2/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 3/2011 na wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony...

Uchwała Nr 15/2011 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum POmocy Rodzinie w Bydgoszczy przyjętego na mocy uchwały Nr 230/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r.

Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 147/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego, zmienioną uchwałą Nr 268/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20.10.2010 r.

Uchwała Nr 17/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawe przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2010

Uchwała Nr 18/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniającą budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (4)

Uchwała Nr 19/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2011 roku

Uchwała Nr 20/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 21/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (6)

Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2011

Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 24/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 25/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 26/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 27/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 28/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 29/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 30/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 31/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 32/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 33/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 34/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 35/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 36/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 37/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 38/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. zimieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (8)

Uchwała Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 27/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 41/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 42/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 31/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 44/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 32/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 45/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 34/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 47/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 35/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 48/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 36/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 49/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 50/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z okres I półrocza 2011 r.

Uchwała Nr 51/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego nr rok 2011 (9)

Uchwała Nr 52/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu projektu 'Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny 2' realizowanego...

Uchwała Nr 53/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej odcinka drogi 2346C Łysinin - Oćwieka oraz zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 54/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów rekrutacji na studia podyplomowe i szkolenia realizowane w ramach projektu 'Profesjonalny samorząd'...

Uchwała Nr 55/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (11)

Uchwała Nr 56/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2012 rok oraz wytycznych do opracowania...

Uchwała Nr 57/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii części dorgi publicznej kategorii powiatowej odcinka drogi 1103C Orzełek - Witkowo

Uchwała Nr 58/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie określenia kategorii administracyjnej dróg na terenie gminy Osielsko

Uchwała Nr 59/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Projektu 'Przygoda z wiedzą'...

Uchwała Nr 60/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Bydgoskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 61/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie określenia kategorii administracyjnej dróg na terenie gminy Koronowo

Uchwała Nr 62/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała Nr 63/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Janusza Lacknera do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego pism

Uchwała Nr 64/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wystąpienia do wojewody kujawsko - pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 65/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 wrzesnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Janusza Lacknera do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z wnioskami do Sądu

Uchwała Nr 66/11 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. (12))

Uchwała Nr 67/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych na terenie Gminy Białe Błota do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 68/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2011-2014...

Uchwała Nr 69/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania koisji do zawierania ugód w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących usatlenia odszkodowań

Uchwała Nr 70/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wyonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2011 roku

Uchwała Nr 71/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 72/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu...

Uchwała Nr 73/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 74/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia kategorii administracyjnej dróg na terenie powiatu chełmińskiego

Uchwała Nr 75/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie...

Uchwała Nr 76/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2012...

Uchwała Nr 77/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (15)

Uchwała Nr 78/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS w Bożenkowie przyjętego na mocy Uchwały Nr 78/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2008 r.

Uchwała Nr 79/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (16)

Uchwała Nr 80/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 24/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na l

Uchwała Nr 81/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku