Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2011

Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2011 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 5/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Janusza Lacknera do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego pism

Uchwała Nr 6/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie...

Uchwała Nr 7/11 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położónych na terenie miejscowości Mąkowarsko do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu projektu 'Profrsjonalny samorząd...

Uchwała Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 231/10 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej...

Uchwała Nr 10/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2010 roku

Uchwała Nr 11/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej odcinka drogi nr 2370C Wolice-Barcin oraz zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 12/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (1)

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie...

Uchwała Nr 14/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 2/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 3/2011 na wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony...

Uchwała Nr 15/2011 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum POmocy Rodzinie w Bydgoszczy przyjętego na mocy uchwały Nr 230/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r.

Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 147/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego, zmienioną uchwałą Nr 268/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20.10.2010 r.

Uchwała Nr 17/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawe przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2010

Uchwała Nr 18/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniającą budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (4)

Uchwała Nr 19/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2011 roku

Uchwała Nr 20/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 21/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (6)

Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2011

Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 24/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 25/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 26/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 27/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 28/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 29/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 30/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 31/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 32/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 33/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 34/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 35/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 36/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 37/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 38/11  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2011 r. zimieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (8)

Uchwała Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 27/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 41/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 42/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 31/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 44/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 32/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 45/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 34/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 47/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 35/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 48/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 36/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 49/2011  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 50/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z okres I półrocza 2011 r.

Uchwała Nr 51/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego nr rok 2011 (9)

Uchwała Nr 52/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu projektu 'Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny 2' realizowanego...

Uchwała Nr 53/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej odcinka drogi 2346C Łysinin - Oćwieka oraz zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 54/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów rekrutacji na studia podyplomowe i szkolenia realizowane w ramach projektu 'Profesjonalny samorząd'...

Uchwała Nr 55/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (11)

Uchwała Nr 56/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2012 rok oraz wytycznych do opracowania...

Uchwała Nr 57/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii części dorgi publicznej kategorii powiatowej odcinka drogi 1103C Orzełek - Witkowo

Uchwała Nr 58/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie określenia kategorii administracyjnej dróg na terenie gminy Osielsko

Uchwała Nr 59/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Projektu 'Przygoda z wiedzą'...

Uchwała Nr 60/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Bydgoskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 61/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie określenia kategorii administracyjnej dróg na terenie gminy Koronowo

Uchwała Nr 62/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała Nr 63/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Janusza Lacknera do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego pism

Uchwała Nr 64/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wystąpienia do wojewody kujawsko - pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 65/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 wrzesnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Janusza Lacknera do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z wnioskami do Sądu

Uchwała Nr 66/11 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011 r. (12))

Uchwała Nr 67/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych na terenie Gminy Białe Błota do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 68/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2011-2014...

Uchwała Nr 69/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania koisji do zawierania ugód w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących usatlenia odszkodowań

Uchwała Nr 70/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wyonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2011 roku

Uchwała Nr 71/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 72/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu...

Uchwała Nr 73/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 74/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia kategorii administracyjnej dróg na terenie powiatu chełmińskiego

Uchwała Nr 75/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie...

Uchwała Nr 76/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2012...

Uchwała Nr 77/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (15)

Uchwała Nr 78/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS w Bożenkowie przyjętego na mocy Uchwały Nr 78/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2008 r.

Uchwała Nr 79/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (16)

Uchwała Nr 80/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 24/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na l

Uchwała Nr 81/11 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Załączniki

5-11 (907kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6-11 (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-11 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8-11 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9-11 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-11 (337.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11-11 (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-11 (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-11 (858kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-11 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-11 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16-11 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-11 (557.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-11 (130.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-11 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-11 (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-11 (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22-11 (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-11 (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24-11 (762.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-11 (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-11 (149.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-11 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53-11 (693.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-11 (887.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-11 (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56-11 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-11 (14.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-11 (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-11 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-11 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-11 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-11 (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-11 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-11 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-11 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66-11 (190.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67-11 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-11 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69-11 (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70-11 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71-11 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72-11 (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73-11 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74-11 (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75-11 (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76-11 (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77-11 (281kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78-11 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79-11 (479.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80-11 (401.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81-11 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-11 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-11 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-11 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-11 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-11 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-11 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-11 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-11 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-11 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-11 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-11 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-11 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-11 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-11 (933.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-11 (942.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-11 (928.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-11 (916.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-11 (954.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-11 (940.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-11 (908.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-11 (887.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-11 (954.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-11 (953.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-11 (929.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-11 (112.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2011-01-12 12:03:54
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 12:04:10
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:33:03
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:33:08
Ilość wyświetleń:1326

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij