Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2011

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2011 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 27/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2010 załącznik

Uchwała Nr 28/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 29/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 30/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 31/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 32/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 33/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 34/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 35/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 36/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 37/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 38/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 39/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 40/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 41/IV/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 42/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 43/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 45/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011 - 2016

Uchwała Nr 46/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie miasta Koronowa załącznik 1     załącznik 2

Uchwała Nr 47/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na 2011r. załącznik

Uchwała Nr 48/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 49/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 50/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 51/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 52/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 53/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 54/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 55/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 56/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 57/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 58/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 59/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 60/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 61/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 62/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 63/V/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 64/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniajaca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 65/VI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie udzielenia Gm. Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciagu drogi (...)

Uchwała Nr 66/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie udzielenia Gm. Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa kolejnego etapu Zespołu Szkoł w m. Łochowo

Uchwała Nr 67/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia ilości komisji stałych, ustalenia ich składów osobowych i przyjęcia planów pracy na 2011r.

Uchwała Nr 68/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji stałych załącznik Uchwała Nr 69/VI/11 z 31 marca 2011r. zmieniajaca uchwałę Nr 15/II/06 Rady Powiatu Bydgoskego

Uchwała Nr 70/VI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. zmieniająca statut Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 71/VI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 72/VI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 73/VI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 74/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 75/VI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 76/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. zmieniajaca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2011r.

Uchwała Nr 77/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 31 marca 2011r. zmianiająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011-2016  załącznik 1    załącznik 2

Uchwała Nr 78/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości (...)'  załącznik

Uchwała Nr 79/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Solec Kujawski  załącznik

Uchwała Nr 81/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015  załącznik

Uchwała Nr 82/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określeni trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań   załącznik

Uchwała Nr 83/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2010 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...)'   załacznik

Uchwała Nr 84/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia 'Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata2011-2014'   załącznik

Uchwała Nr 85/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 86/VII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr 87/VII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr 88/VII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. 'Wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

Uchwała Nr 89/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniajaca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 90/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletnie prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011-2016   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 91/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu PUP oraz sprawozdania z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2010   załącznik

Uchwała Nr 92/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2015r.   załacznik

Uchwała Nr 93/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015r.   załącznik

Uchwała Nr 94/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 47/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z n. 24.02.2011r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2011   załącznik

Uchwała Nr 95/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 96/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 97/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin...

Uchwała Nr 98/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2010

Uchwała Nr 99/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 100/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej   załącznik

Uchwała Nr 101/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bygoskiego na rok 2011.

Uchwała Nr 102/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011 - 2016   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 103/IX/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 104/IX/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

Uchwała Nr 105/IX/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 106/IX/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystapienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 107/IX/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego   załącznik

Uchwała Nr 108/IX/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Bydgoskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 109/IX/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 110/IX/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011 - 2021   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 111/X/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Wierzbowej, Opalowej w Murowańcu, Lipnikach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 112/X/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji polegającej na Budowie ul. Matejki w Niemczu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 113/X/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Pzrebudowa drogi gminnej Strzelce Górne, ul. Wilcz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 114/X/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 115/X/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na os. Staromiejskim (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 116/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bygoskiego

Uchwała Nr 117/XI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 118/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2012 rok'   załącznik

Uchwała Nr 119/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie wyrażnia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Bydgoski części nieruchomości

Uchwała Nr 120/XI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 121/XI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 122/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 123/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011-2021   załącznik 1   załacznik 2

Uchwała Nr 124/XI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/II/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r.

Uchwała Nr 125/X/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. zmieniajaca uchwałę Nr 15/II/06 Rday Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 126/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. w sprawie podjęcia w latach 2012-2014 realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych 1549C Solec Kuj-Chrośna droga 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz 1548C Solec Kuj-Nowa Wieś...

Uchwała Nr 127/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji, trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego oraz określenia regulaminu jej działania   załącznik

Uchwała Nr 128/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski   załacznik

Uchwała Nr 129/XII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 124/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r.

Uchwała Nr 130/XII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 131/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu na lata 2011-2021   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 132/XII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. zmieniajaca uchwłę Nr 47/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego (...) w sprawie określenia zadań i podziału środków z PFRON na rok 2011   załącznik Uchwała Nr 133/XII/11 z 24 listopada 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 134/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 135/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonych w Kotomierzu

Uchwała Nr 136/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2012.   załącznik

Uchwała Nr 137/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2012   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4   załącznik 5

Uchwała Nr 138/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Bydgoski udziałów do nieruchomości

Uchwała Nr 139/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Powiat Bydgoski udziałów do nieruchomości

Uchwała Nr 140/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Powiat Bydgoski nieruchomości

Uchwała Nr 141/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z PFRON w 2012r.

Uchwała Nr 142/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 143/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011-2022.   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 144/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011   załącznik

Uchwała Nr 145/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Pognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022

Uchwała Nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Załączniki

27-11 (514.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-11-1 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-11 (546.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-11 (546.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-11 (545.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-11 (542.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-11 (545.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-11 (540.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-11 (545.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-11 (548.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-11 (540.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-11 (543.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-11 (541.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-11 (551.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-11 (540.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-11 (541.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-11 (543.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-11 (547.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-11 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-11 (386.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-11 (622.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-11-1 (410.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-11-2 (964.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-11 (654.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-11-1 (561.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-11 (526.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-11 (529.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-11 (524.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-11 (539.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-11 (531.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53-11 (527.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-11 (526.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-11 (526.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56-11 (528.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-11 (535.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-11 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-11 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-11 (526.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-11 (527.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-11 (532.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-11 (528.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-11 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-11 (616.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66-11 (598.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67-11 (666.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-11 (536.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-11-1 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69-11 (754.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70-11 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71-11 (542.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72-11 (536.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73-11 (546.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74-11 (536.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75-11 (563.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76-11 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77-11 (568.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77-11-1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77-11-2 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78-11 (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78-11-1 (796.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79-11 (201.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80-11 (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80-11-1 (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81-11 (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81-11-1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82-11 (813.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82-11-1 (183.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83-11 (160.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83-11-1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84-11 (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84-11-1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85-11 (628kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86-11 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87-11 (211.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88-11 (207.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89-11 (984.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90-11 (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90-11-1 (449.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90-11-2 (465.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91-11 (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91-11-1 (9.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92-11 (227.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92-11-1 (840.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93-11 (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93-11-1 (476.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94-11 (226.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94-11-1 (178.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95-11 (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96-11 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97-11 (409.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98-11 (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99-11 (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100-11 (190.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100-11-1 (247.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101-11 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102-11 (197.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102-11-1 (471.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102-11-2 (502.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103-11 (381.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104-11 (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105-11 (172.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106-11 (177.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107-11 (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107-11-1 (801.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108-11 (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109-11 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110-11 (159.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110-11-1 (470.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110-11-2 (595.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111-11 (327.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112-11 (312.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113-11 (633.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114-11 (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115-11 (354.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116-11 (283.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117-11 (180.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118-11 (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118-11-1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119-11 (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120-11 (173.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121-11 (166.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122-11 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123-11 (170.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123-11-1 (472kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123-11-2 (617.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124-11 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125-11 (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126-11 (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127-11 (317.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127-11-1 (206.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128-11 (188.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128-11-1 (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129-11 (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130-11 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-11 (195.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-11-1 (404.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-11-2 (615.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132-11 (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132-11-1 (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133-11 (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134-11 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135-11 (605.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-11 (512.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-11-1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-11 (508.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-11-2 (925.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-11-3 (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-11-4 (840kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-11-5 (503.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138-11 (634.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139-11 (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140-11 (610.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141-11 (779.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142-11 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143-11 (544.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143-11-1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143-11-2 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144-11 (531.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144-11-1 (345.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145-11 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146-11 (968.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-11-1 (784.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Rada Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2011-01-27 15:15:49
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 15:16:05
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:27:28
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:27:39
Ilość wyświetleń:985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij