Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2009

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2009 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 166/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2008

Uchwała Nr 167/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

Uchwała Nr 168/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji wspólnego projektu powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 169/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała Nr 170/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 7

Uchwała Nr 171/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagradzania...

Uchwała Nr 172/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 173/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2009-2015

Uchwała Nr 174/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Sokole Kuźnicy

Uchwała Nr 175/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 176/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty bydgoskiego

Uchwała Nr 177/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 33/VII/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu postępowania przy realizacji zadań w zakresie...

Uchwała Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 179/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie 'Kadry Oświaty podwyższają swoje kwalifikacje' wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)...

Uchwała Nr 180/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 181/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 273/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej...

Uchwała Nr 182/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 183/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 184/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 185/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego'oraz założeń...

Uchwała Nr 186/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wparcia Policji

Uchwała Nr 187/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2008 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami...

Uchwała Nr 188/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 189/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statusu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 190/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 191/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 192/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 193/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kotomierzu

Uchwała Nr 194/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski'

Uchwała Nr 195/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnbia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Chełmińska pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa przystanku autobusu szynowego...

Uchwała Nr 196/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 197/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 198/XXX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 maja 2009r. zmieniająca budżet Powiatu bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 199/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia...

Uchwała Nr 200/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała Nr 202/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 203/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 204/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 205/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi...

Uchwała Nr 206/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 15/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 207/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skarg na Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 208/XXXIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kontynuacji w roku 2010 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński na odcinku od drogi wojewódzkiej.

Uchwała Nr 209/XXXIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr 95/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr 210/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na...

Uchwała Nr 211/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w prawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na budowę ścieżki pieszorowerowej w pasie drogi powiatowej 1926C Nakło-Gorzeń do 2020 roku

Uchwała Nr 212/XXXIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Budowa jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opałowej...

Uchwała Nr 213/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn.: 'Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki...

Uchwała Nr 214/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr 203/XXXII/09 z dnia 30 lipca 2009 roku zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 215/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 216/XXXIV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy w części dotyczącej gmin Białe Błota i Sicienko, wchodzących w skład powiatu...

Uchwała Nr 217/XXXIV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach 'Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011'...

Uchwała Nr 218/XXXIV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Dabrowa Chełmińska pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką...

Uchwała Nr 219/XXXIV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 220/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 221/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Sicienko, wchodzącej w skład powiatu bydgoskiego

Uchwała Nr 222/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie 'Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski'

Uchwała Nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie 'Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 225/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. zmieniająca uchwały Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 roku i Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r...

Uchwała Nr 226/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoski na rok 2009

Uchwała Nr 227/XXXVI/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z nabywaniem części nieruchomości położonych na terenie powiatu bydgoski

Uchwała Nr 228/XXXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie kontynuacji w roku 2010 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1515C Buszkowo - Nowy Dwór'

Uchwała Nr 229/XXXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwały Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 roku, Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz Nr 225/XXXV/09...

Uchwała Nr 230/XXXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 231/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Uchwała Nr 232/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dostacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr 233/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

Uchwała Nr 234/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 235/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia plnu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 236/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 237/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie niezrealizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr 238/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 239/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:'Budowa zatoki autobusowej w Dobrczu'

Załączniki

166-09 (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
167-09 (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168-09 (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169-09 (268.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170-09 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171-09 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172-09 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173-09 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174-09 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175-09 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176-09 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177-09 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178-09 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179-09 (139.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180-09 (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181-09 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182-09 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183-09 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184-09 (97.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185-09 (103.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186-09 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187-09 (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188-09 (180.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189-09 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190-09 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191-09 (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192-09 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193-09 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194-09 (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195-09 (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
196-09 (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197-09 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198-09 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
199-09 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
200-09 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
201-09 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
202-09 (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
203-09 (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
204-09 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
205-09 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
206-09 (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207-09 (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
208-09 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209-09 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211-09 (140.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212-09 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213-09 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
214-09 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
215-09 (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
216-09 (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
217-09 (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
218-09 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219-09 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220-09 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
221-09 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
222-09 (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
223-09 (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
224-09 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
225-09 (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
226-09 (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
227-09 (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228-09 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
229-09 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
230-09 (285.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231-09 (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
232-09 (152.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
233-09 (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
234-09 (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
235-09 (216.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
236-09 (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
237-09 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
238-09 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
239-09 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210-09 (185.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Rada Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2009-01-22 14:56:09
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 14:56:22
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:27:08
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:27:24
Ilość wyświetleń:1009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij