Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2003 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 24/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 25/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wydzielenia w 2003r. środków finansowych na stypendia dla uczniów wszystkich typów szkół na terenie powiatu bydgoskiego pochodzących z wydzielenia z części diet radnych

Uchwała nr 26/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała nr 27/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady

Uchwała nr 28/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach

Uchwała nr 29/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/VII/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 kwietnia 1999r. dot. zasad, kryteriów i trybu postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji...

Uchwała nr 30/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału geodezyjnego działki położonej w Wudzynku, ozn. nr 137/2, o pow. 9,8800 ha i sprzedaż nowowydzielonej działki oraz działki nr 13

Uchwała nr 31/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 32/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 33/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr 34/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała nr 35/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonej w Koronowie

Uchwała nr 36/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 37/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Rozwoju Wsi

Uchwała nr 38/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 39/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 40/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 41/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 42/VIII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 maja 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 43/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy'

Uchwała nr 44/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2003-2010

Uchwała nr 45/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 46/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXIX/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 sierpnia 2001r.

Uchwała nr 47/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 48/X/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 49/X/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji części II i III etapu inwestycji pod nazwą 'Modernizacja drogi powiatowej nr 1266 C: Droga nr 56 - Serock-Łowin-Zbrachlin'

Uchwała nr 50/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 51/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 52/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr 53/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych

Uchwała nr 54/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami 276/20 i 276/21 położonych w Wudzynie

Uchwała nr 55/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie zmiany Uchwały nr 35/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonej w Koronowie

Uchwała nr 56/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustanowienia służebności na działce 150/12 położonej w Kotomierzu

Uchwała nr 57/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała nr 58/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 59/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. zmieniająca Uchwałę nr 45/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Uchwała nr 60/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami 21/7, 21/8, 12/6, 12/7, 12/8 i 21a położonych w Wudzynie

Uchwała nr 61/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie odwołania Pani Anny Żmich z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 62/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 63/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gminie Koronowo dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratown

Uchwała nr 64/XIII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zmiany dotychczasowych nazw: Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie na nazwę Zespół Szkół w Koronowie, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 w Koronowie...

Uchwała nr 65/XIII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 66/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1508C Niemcz-Jarużyn-I etap'

Uchwała nr 67/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C Brzoza-Prądocin-I etap'

Uchwała nr 68/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 69/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 70/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wydzielenia środków finansowych na nagrody dla uczniów wszystkich typów szkół na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała nr 71/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nie realizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr 72/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 74/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Starostę Bydgoskiego porozumienia z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR o współpracy w sprawie programu...