Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2003

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2003 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 24/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 25/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wydzielenia w 2003r. środków finansowych na stypendia dla uczniów wszystkich typów szkół na terenie powiatu bydgoskiego pochodzących z wydzielenia z części diet radnych

Uchwała nr 26/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała nr 27/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady

Uchwała nr 28/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach

Uchwała nr 29/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/VII/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 kwietnia 1999r. dot. zasad, kryteriów i trybu postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji...

Uchwała nr 30/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału geodezyjnego działki położonej w Wudzynku, ozn. nr 137/2, o pow. 9,8800 ha i sprzedaż nowowydzielonej działki oraz działki nr 13

Uchwała nr 31/V/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 32/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 33/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr 34/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała nr 35/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonej w Koronowie

Uchwała nr 36/VI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 37/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Rozwoju Wsi

Uchwała nr 38/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 39/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 40/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 41/VII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 42/VIII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 maja 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 43/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy'

Uchwała nr 44/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2003-2010

Uchwała nr 45/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 46/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXIX/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 sierpnia 2001r.

Uchwała nr 47/IX/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 48/X/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 49/X/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji części II i III etapu inwestycji pod nazwą 'Modernizacja drogi powiatowej nr 1266 C: Droga nr 56 - Serock-Łowin-Zbrachlin'

Uchwała nr 50/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 51/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 52/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr 53/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych

Uchwała nr 54/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami 276/20 i 276/21 położonych w Wudzynie

Uchwała nr 55/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie zmiany Uchwały nr 35/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonej w Koronowie

Uchwała nr 56/XI/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustanowienia służebności na działce 150/12 położonej w Kotomierzu

Uchwała nr 57/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Powiat Bydgoski nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała nr 58/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 59/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. zmieniająca Uchwałę nr 45/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Uchwała nr 60/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami 21/7, 21/8, 12/6, 12/7, 12/8 i 21a położonych w Wudzynie

Uchwała nr 61/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie odwołania Pani Anny Żmich z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 62/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 63/XII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gminie Koronowo dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratown

Uchwała nr 64/XIII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zmiany dotychczasowych nazw: Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie na nazwę Zespół Szkół w Koronowie, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 w Koronowie...

Uchwała nr 65/XIII/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 66/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1508C Niemcz-Jarużyn-I etap'

Uchwała nr 67/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C Brzoza-Prądocin-I etap'

Uchwała nr 68/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 69/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 70/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wydzielenia środków finansowych na nagrody dla uczniów wszystkich typów szkół na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała nr 71/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nie realizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr 72/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 74/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Starostę Bydgoskiego porozumienia z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR o współpracy w sprawie programu...

Załączniki

24-03 (222.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-03 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-03 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-03 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-03 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-03 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-03 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-03 (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-03 (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-03 (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-03 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-03 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-03 (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-03 (99.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-03 (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-03 (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-03 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-03 (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-03 (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-03 (375.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-03 (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-03 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-03 (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-03 (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-03 (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-03 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-03 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-03 (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-03 (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53-03 (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-03 (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-03 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56-03 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-03 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-03 (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-03 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-03 (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-03 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-03 (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-03 (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-03 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-03 (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66-03 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67-03 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-03 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69-03 (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70-03 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71-03 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72-03 (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74-03 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Rada Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2003-02-13 12:58:48
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 12:58:51
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:26:28
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:26:44
Ilość wyświetleń:1119

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij