Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2002, obejmujące II kadencję władz Powiatu Bydgoskiego, zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 1/I/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 2/I/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 3/I/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 4/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wicestarosty - członka Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 5/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 6/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Uchwała nr 7/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia ilości komisji stałych, ich składzie i sposobie wyboru członków

Uchwała nr 8/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała nr 9/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 10/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 11/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2002

Uchwała nr 12/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 13/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 14/II/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie warunków płacy Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 15/III/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2002r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2002

Uchwała nr 16/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 17/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2002

Uchwała nr 18/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały nr 7/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. oraz Uchwały nr 8/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r.

Uchwała nr 19/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 20/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa...

Uchwała nr 21/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie utworzenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

Uchwała nr 22/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr 23/IV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie nie realizowania kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego