Informacje dotyczące pozwoleń na budowę
wydanych przez Starostę Bydgoskiego możesz znaleźć

TUTAJ