Uchwała Nr 33/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego  2019r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1017 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 35/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego  2019r. w sprawie  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1018 (uchwała obowiązuje)