Numer sprawy:
WB.6743.1312.2020

Data założenia:
2020-11-09

Temat:
09.11.2020r. ALICJA BOLTUN, DZ. 77/2 I 77/3, MIEJSCOWOSC NIWY, GMINA OSIELSKO, BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 27.11.2020 R. NALOZONO OBOWIAZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJACYCH DOKUMENTOW
W DNIU 30.12.2020 R. ZŁOŻONO WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU UZUPEŁNIENIA BRAKÓW
W DNIU 04.01.2021 R. ZMIENIONO POSTANOWIENIE W ZAKRESIE TERMINU UZUPEŁNIENIA BRAKÓW
W DNIU 29.04.2021 R. ZŁOŻONO WNIOSEK O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA
W DNIU 03.02.2021 R. ZAWIESZONO POSTĘPOWANIE