Koordynatorem dostępności w Starostwie Powiatowym jest

Maciej Piątkowski
Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (II p. wiezowiec - p. 23c)

tel. 52 5835401

e-mail: maciej.piatkowski@powiat.bydgoski.pl