Numer sprawy:
WB.6743.1720.2021

Data założenia:
2021-11-10

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE W DNIU 18.11.2021 R.
WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU Z DNIA 16.01.2022 R.
ZMIANA TERMINU WYKONANIA POSTANOWIENIA W DNIU 26.01.2022 R.
WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU Z DNIA 15.03.2022 R.
ZMIANA TERMINU WYKONANIA POWNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU Z DNIA 15.03.2022 R.
ZMIANA TERMINU WYKONANIA POSTANOWIENIA W DNIU 17.03.2022 R.
WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU Z DNIA 05.05.2022 R.
ZMIANA TERMINU WYKONANIA POSTANOWIENIA W DNIU 11.05.2022 R.
UZUPEŁNIENIE CZĘŚCIOWE W DNIU 02.06.2022 R.
W DNIU 22.06.2022 R. WNIESIONO SPRZECIW W DRODZE DECYZJI