ul. Konarskiego 3
85-066 Bydgoszcz

e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

tel. 52 5835434