Data złożenia petycji:
08.02.2021 r.- data wpływu do Starosty
9.03.2021 r. - data przekazania petycji do Rady Powiatu

Podmiot wnoszący petycję:
osoba fizyczna

Treść petycji.

23.04.2021 r. posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji