Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


E-URZĄD
    e-Urząd (2)

NASZ POWIAT
    Powiat Bydgoski (0)
        Zadania publiczne (1)
        Status prawny (1)
        Przynależność do związków i stowarzyszeń (1)
        Gminy (8)
    Historia (1)
    Herb i flaga (1)
    Lokalizacja (1)
    Program Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 - 2023 (1)
    Sprawozdania z realizacji zadań (0)
    Dane statystyczne (1)

WŁADZE I STRUKTURA
    Rada Powiatu (0)
        Zadania i uprawnienia (1)
        Skład Rady (0)
            Rada Powiatu Bydgoskiego (26)
        Skład Komisji Rady (1)
        Z prac Rady Powiatu (0)
            Plany pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych (1)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji Stałych (0)
                Rada Powiatu VI kadencji 2018 - 2023 (0)
                    2018 (8)
                        Projekty materiałów na sesje (2)
                    2019 (50)
                        Projekty materiałów na sesje (7)
                    2020 (36)
                        Projekty materiałów na sesje (8)
                    2021 (49)
                    2022 (32)
            Dyżury Radnych Powiatu Bydgoskiego (1)
        Transmisje online z obrad Rady Powiatu Bydgoskiego (1)
        Protokoły, nagrania i wyniki głosowań z sesji Rady Powiatu (0)
            Rada Powiatu IV i V kadencji 2013 - 2018 (0)
                2018 (1)
                2016 i 2017 (2)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
            Rada Powiatu VI kadencji 2018 - 2023 (0)
                2018 (2)
                2019 (7)
                2020 (8)
                2021 (8)
                2022 (5)
        Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
            Komisja Rewizyjna (9)
            Komisja Budżetu i Mienia Powiatu (10)
            Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej (10)
            Komisja Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego (10)
            Komisja Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa (10)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (4)
            Komisja Statutowa (doraźna) (1)
        Interpelacje i zapytania Radnych (0)
            Rada Powiatu VI kadencji 2018 - 2023 (1)
                2018 (5)
                2019 (14)
                2020 (19)
                2021 (38)
                2022 (23)
        Oświadczenia majątkowe (1)
            Radni (0)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2020 (1)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 (1)
                Oświadczenia majatkowe złożone w roku 2018 (2)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (1)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021 (1)
                Oświadczenia majatkowe złożone w roku 2022 (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        Zarząd Powiatu (1)
        Starosta (1)
        Wicestarosta (1)
        Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu (0)
            2022 (25)
            2021 (45)
            2020 (36)
            2019 (28)
            2018 (30)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
        Oświadczenia majątkowe (1)
            Zarząd Powiatu (0)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022 (5)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021 (5)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2020 (5)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 (5)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018 (8)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (5)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 (5)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 (0)
                Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 (0)
            Analiza oświadczeń majątkowych (2)

WYBORY SAMORZĄDOWE

PRAWO LOKALNE
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Powiatu (0)
            2022 (54)
            2021 (86)
            2020 (63)
            2019 (85)
            2018 (35)
            2017 (10)
            2016 (9)
            2015 (10)
            2014 (13)
            2013 (9)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)
            2020 (9)
            2005 (1)
            2004 (1)
            2003 (1)
            2002 (1)
        Uchwały Zarządu Powiatu (0)
            2022 (95)
            2021 (136)
            2020 (183)
            2019 (106)
            2018 (106)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2005 (1)
            2004 (1)
            2003 (1)
            2002 (1)
    Akty prawa miejscowego (0)
        Rejestr aktów prawa miejscowego (1)
        Akty prawa miejscowego (0)
            1999 (1)
            2000 (1)
            2001 (1)
            2002 (1)
            2003 (1)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
    Zarządzenia Starosty Bydgoskiego (0)
        Organizacja wewnętrzna Starostwa i jednostek organizacyjnych (1)
        Pomoc społeczna, osoby niepełnosprawne, piecza zastępcza (1)
        Drogownictwo, transport, zagadnienia z zakresu geodezji i nieruchomości (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Powiatowa Rada Rynku Pracy (1)
        Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne (1)

FINANSE I MIENIE POWIATU
    Budżet (0)
        Budżet (10)
        Realizacja budżetu (0)
            2022 (10)
            2021 (27)
            2020 (19)
            2019 (11)
            2018 (13)
            2017 (11)
            2016 (10)
            2015 (11)
            2014 (1)
                I kwartał 2014 r. (1)
                II kwartał 2014 r. (6)
                IV kwartał 2014 r. (1)
            2013 (8)
            2012 (7)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
        2022 (8)
        2021 (7)
        2020 (9)
        2019 (8)
        2018 (3)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (5)
        2013 (1)
    Majątek Powiatu (1)
    Mienie Skarbu Państwa (0)
    Pomoc publiczna (1)
    Ogłoszenia o zbywaniu mienia (0)
        Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego (0)
            Aktualne (0)
        Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (0)
            Aktualne (0)
        Sprzedaż majątku ruchomego (0)
            Aktualne (0)

PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
    Program Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 - 2023 (0)
        Program (1)
        Realizacja programu (3)
    Inne programy (0)
        Wieloletni Plan Inwestycyjny... (0)
            Plan (1)
        Program usuwania azbestu... (0)
            Program (0)
            Realizacja (0)
        Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych... (0)
            Program (2)
            Realizacja (0)
        Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego... (1)
            Program (2)
        Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych... (0)
            Program (2)
            Realizacja (0)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
        Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami... (0)
            Program (1)
            Realizacja (1)
        Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (0)
            Program (1)
            Realizacja (0)
                2021 (1)
    Program ochrony środowiska dla Powiatu Bydgoskiego - Ziemskiego (2)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (1)
    Konkursy ofert (6)
    Edukacja prawna (1)
    Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (1)

STAROSTWO POWIATOWE
    Podstawowe dane (0)
        Podstawowe dane (1)
        NIP, REGON, nr kont bankowych (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Kompetencje wydziałów (14)
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Kierownictwo (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022 (4)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021 (4)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2020 (4)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 (4)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018 (4)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (4)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 (4)
        Pracownicy Starostwa (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022 (29)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021 (32)
            Oświadczenia majątkowe zlożone w roku 2020 (35)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 (38)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018 (35)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (30)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 (33)
        Jednostki organizacyjne (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022 (12)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021 (14)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2020 (13)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 (12)
            Oświadczenie majątkowe złożone w roku 2018 (13)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (12)
            Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 (12)
    Ogłoszenia dot. zatrudnienia (0)
        Zasady naboru (1)
        Ogłoszenia o naborze (5)
        Inne ogłoszenia (3)
        Informacja Administratora Danych Osobowych (1)
    Dane osobowe (1)

ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)
    Język migowy w Starostwie (1)
    Tak załatwisz swoją sprawę... (0)
        STAN ZAŁATWIANYCH SPRAW (1)
        WYDZIAŁ BUDOWNICTWA (15)
        WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII (11)
        WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (0)
            Sprawy związane z rejestracją pojazdów i dopuszczeniem ich do ruchu (9)
            Sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami (5)
            Sprawy związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców (5)
            Sprawy związane z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów (3)
            Sprawy związane z transportem drogowym (4)
            Organizacja ruchu na drogach (1)
            Sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Bydgoskiego (1)
        WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (7)
        WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA (0)
            Opłata skarbowa (1)
            Ochrona środowiska (4)
            Postępowanie z odpadami (4)
            Wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (4)
            Geologia i ochrona gruntów (11)
            Gospodarka wodna (1)
            Gospodarka leśna (6)
            Administrowanie łowiectwem (2)
            Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (9)
        WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH (4)
            UWAGA: PRZENIESIENIE NIEKTÓRYCH USŁUG DO INNYCH WYDZIAŁÓW... (1)
        WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU (0)
            Postępowanie ewidencyjne dotyczące stowarzyszeń zwykłych (4)
            Promocja (2)
            Zabytki (1)
        WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH (0)
    Skargi i wnioski (1)
    Rejestry, ewidencje oraz zasady korzystania (6)
    Petycje (0)
        Podstawy prawne petycji (1)
        Wykaz złożonych petycji (0)
            Zbiorcze informacje o petycjach (7)
            Petycje złożone w 2015 (1)
            Petycje złożone w 2016 (2)
            Petycje złożone w 2018 (3)
            Petycje złożone w 2019 (4)
            Petycje złożone w 2020 (2)
            Petycje złozone w 2021 (3)
            Petycje złożone w 2022 (3)
    Działaność lobbingowa (0)
        Podstawy prawne (1)
        Informacje o działalności lobbingowej (1)

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia do 130.000 złotych (0)
        Aktualne (11)
    Zamówienia powyżej 130.000 złotych (0)
        Na roboty budowlane (0)
            Aktualne (6)
        Na dostawy (0)
            Aktualne (6)
        Na usługi (0)
            Aktualne (6)
            Archiwum (0)
                2020 (0)
        Ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach (0)
            Aktualne (1)
            Archiwum (0)
                2015 (0)
                2016 (0)
                2017 (0)
                2018 (0)
                2019 (0)
    Platforma zakupowa (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (6)

KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
    Kontrole (0)
        2022 (6)
        2021 (16)
        2020 (7)
        2019 (10)
        2018 (9)
        2017 (19)
        2016 (14)
        2015 (18)
        2014 (10)
        2013 (8)
    Audyt (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (5)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)

DANE OSOBOWE

KONSULTACJE SPOŁECZNE
    Aktualne (0)

OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA
    Obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia dot. realizacji inwestycji drogowych (5)
        Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (1)
        Inne (7)
    Ogłoszenia (0)
        Ogłoszenia dot. ochrony środowiska (2)
        Ogłoszenia inne (6)
    Konkursy (0)
        Konkursy na realizację zadań publicznych (0)
    Zawiadomienia (0)
        Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (15)
    Inne (1)
        Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej (1)
        Obwieszczenia podmiotów zewnętrznych (32)

AKTY CYWILNOPRAWNE
    Porozumienia (0)
        Archiwum (0)
            Współpraca, rozwój i organizacja (1)
            Oświata i pomoc społeczna (1)
            Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne (1)
            Przeciwdziałanie bezrobociu i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (1)
            Drogi, nieruchomości i lasy (1)
        2021 (15)
        2022 (18)
    Umowy (1)

SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
    Gospodarka odpadami (1)
        Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (0)
            2013 (20)
            2014 (20)
            2015 (20)
            2016 (12)
            2017 (18)
            2018 (2)
        Zezwolenia na przetwarzanie odpadów (0)
            2013 (2)
            2014 (20)
            2015 (6)
            2016 (8)
            2017 (8)
        Zezwolenia na zbieranie odpadów (0)
            2013 (20)
            2014 (30)
            2015 (22)
            2016 (24)
            2017 (16)
        Zezwolenia na transport odpadów (0)
            2013 (44)
            2014 (36)
            2015 (16)
            2016 (54)
            2017 (20)
    Ochrona powietrza (0)
        Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza (0)
            2013 (12)
            2014 (18)
            2015 (20)
            2016 (12)
            2017 (16)
            2018 (2)
        Zgłoszenia instalacji pod kątem emisji do powietrza (0)
            2013 (4)
            2014 (6)
            2015 (4)
            2016 (6)
            2017 (6)
            2018 (1)
        Zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami... (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2016 (4)
            2018 (1)
    Pozwolenia zintegrowane (0)
        2013 (0)
        2014 (3)
        2015 (2)
        2017 (4)
        2019 (1)
        2020 (2)
    Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (0)
        2013 (24)
        2014 (10)
        2015 (12)
        2016 (2)
        2019 (12)
        2020 (31)
        2021 (49)
        2022 (30)
    Gospodarka leśna (0)
    Usuwanie drzew i krzewów (0)
        2017 (0)

e-BUDOWNICTWO
    e-BUDOWNICTWO (1)

POZWOLENIA NA BUDOWĘ
    Pozwolenia na budowę (1)

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE
    2022 (1)
        Kwiecień (1)
        Maj (2)
        Czerwiec (4)
        Lipiec (7)
        Sierpień (34)
        Wrzesień (48)
        Październik (0)
        Listopad (0)
        Grudzień (0)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    NGO (3)

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
    Akty prawne (4)
    Zadania i dokumentacja (3)
    Zasady postępowania w czasie zagrożeń (7)
    Poradnik mieszkańca powiatu (6)
    Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (1)

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
    Rozkłady jazdy (1)
    Wykaz przystanków na drogach powiatowych (1)

JEDNOSTKI
    Jednostki organizacyjne (0)
        Jednostki organizacyjne (1)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)
        Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (1)
        Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie (1)
        Zespół Szkół w Koronowie (1)
        Liceum Ogólnokształcące w Koronowie (1)
        Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie (1)
        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koronowie (1)
        Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (1)
        Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie (1)
        Dom Pomocy Społecznej w Koronowie (1)
        Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy (1)
        Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą (1)
        Zarząd Dróg Powiatowych (1)
    Jednostki zespolone (1)

INFORMACJA PUBLICZNA
    Informacje nieudostępnione w BIP (1)
    Zasady ponowego wykorzystywania informacji sektora publicznego (1)

REDAKCJA BIP
    Redakcja BIP (1)

AKCJA ZIMA
    Akcja Zima (1)

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
    Wykaz szkół i placówek niepublicznych (1)

DOSTĘPNOŚĆ
    Koordynator (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (0)
        2020-2021 (1)
        2022 (1)
    Raporty o stanie dostępności (1)

PORADNICTWO
    Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij