Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 października 2020 r.  o godz. 10.00  odbędzie się  XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

4.       Uchwała Rady Powiatu w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych.

5.       Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.

6.       Zamknięcie obrad sesji.

 

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Obrady będą transmitowane  https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski