Zamieszczenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic.