W sprawie:
ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 2/2021 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Data uchwały:
2020-12-16

Numer uchwały:
289/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-16