W sprawie:
PRZYJĘCIA POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 - 2023


Data uchwały:
2021-02-17


Numer uchwały:
184/XVIII/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia