Zamknij okno Drukuj dokument

JĘZYK MIGOWY W STAROSTWIE

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r.Nr 209 poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zapewnia osobom uprawnionym, tzn, osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

1. Kontakt z urzędem za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

2. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika - osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić w Starostwie sprawę, dla której właściwy jest Starosta Bydgoski może skorzystać z pomocy tłumacza:

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o pisemne zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed terminem korzystania ze świadczenia - z wyłączeniem sytuacji nagłych. Można w tym celu użyć zamieszczonego poniżej druk wniosku.

WZÓR WNIOSKU

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

W Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy można również skorzystać z pomocy pracowników Starostwa, którzy zostali przeszkoleni w zakresie SJM (kurs elementarny):

3. Załatwianie spraw przy pomocy osoby przybranej. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r.Nr 209 poz. 1243) jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie. Osoba przybrana nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM, SKOGN.

Załączniki

WZÓR - WNIOSKU (13.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Teresa Szymanik
Data utworzenia:2012-06-06 17:55:31
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2013-01-30 17:55:38
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2013-01-30 18:01:38
Ostatnia zmiana:2017-01-17 09:13:38
Ilość wyświetleń:12445