Numer sprawy:
WB.6743.1022.2021

Data założenia:
2021-07-23

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 26.07.2021R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM