W sprawie:
ZAOPINIOWANIA PROJEKTU "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SICIENKO NA LATA 2022-2025, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2026-2029".

Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
377/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-15