Numer sprawy:
WB.6743.1490.2021

Data założenia:
2021-09-28

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
DOKUMENTACJĘ UZUPEŁNIONO W DNIU 16.11.2021R. PO POSTANOWIENIU Z DNIA 13.10.2021R.

W DNIU 23.11.2021R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU