W sprawie:
UMORZENIA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO - EKONOMICZNYCH IM. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE

Data uchwały:
2021-11-10

Numer uchwały:
398/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-10