W sprawie:
ZAOPINIOWANIA PROJEKTU :"PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KORONOWO NA LATA 2021 - 2030, Z PERSPEKTYWĄ DO 2040 R".

Data uchwały:
2021-12-23

Numer uchwały:
427/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-23