W sprawie:
PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO.

Data uchwały:
2021-12-29

Numer uchwały:
428/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-01