Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Uwaga

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 października 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie pełnił dyżuru.

 

ul. Zygmunta Augusta 16 pokój nr 303 (III piętro)
Bydgoszcz

tel. 52 58 10 283

e-mail: prk@powiat.bydgoski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje Interesantóww sprawach konsumenckich we:

wtorki w godzinach 7.00 - 15.00
czwartki w godzinach 7.00 - 15.00.

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla osób korzystających z porad udzielanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

Konsumenci mogą równiez szukać pomocy w:

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 

II Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10, Bydgoszcz
tel. 52 32 31 610
w zakresie:
- listy rzeczoznawców branżystówz numerami telefonów domowych i komórkowych,
- zadań Sądu Polubownego - Konsumenckiego w Bydgoszczy,
- mediacji


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

 

Oddziale UOKiK
ul. Długa 47, Bydgoszcz
tel. 52 34 55 644


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Wojska Polskiego 23, Bydgoszcz
tel. 52 37 07 260
w zakresie postępowań reklamacyjnych dotyczących świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych.


Urząd Komunikacji Elektronicznej