Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2003 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 8/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 9/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 10/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 11/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 12/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2003r. zmieniająca Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 13/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2003r. na terenie miasta Koronowo

Uchwała nr 14/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska jako drogi gminne

Uchwała nr 15/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły, zespołu szkół lub placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała nr 16/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała nr 17/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2002

Uchwała nr 18/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 19/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Białe Błota jako drogi gminne

Uchwała nr 20/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Solec Kujawski jako drogi gminne

Uchwała nr 21/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Bydgoskiego - statuetki 'Złote Skrzydła' i ustanowienia honorowej nagrody 'Medal Starosty Bydgoskiego Za Zasługi Dla Powiatu'

Uchwała nr 22/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok

Uchwała nr 23/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie określenia klas dróg powiatowych

Uchwała nr 24/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo jako drogi gminne

Uchwała nr 25/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 26/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 maja 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 27/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 28/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów na roboty budowlane w Zespole Szkół Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 29/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie zmiany 'Regulaminu prowadzenia i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej'

Uchwała nr 30/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie przyjęcia 'Regulaminu podziału dotacji przedmiotowej dla spółek wodnych z terenu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 31/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 32/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2003r. sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała nr 33/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 34/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 35/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego 2003

Uchwała nr 36/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2003r.

Uchwała nr 37/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/99 z dnia 2.06.1999 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 'Spokojna Przystań' w Koronowie

Uchwała nr 38/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 39/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1294C Gruczno-Chrystkowo i zakwalifikowania jej jako drogi gminnej

Uchwała nr 40/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie powiatu tucholskiego do kategorii powiatowych

Uchwała nr 41/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2003 roku

Uchwała nr 42/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie Sicienko jako drogi gminne

Uchwała nr 43/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2003r. w sprawie upoważnienia do uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Uchwała nr 44/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2003r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała nr 45/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 września 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 46/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się terenie gminy Nowa Wieś Wielka jako drogi gminne

Uchwała nr 47/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2003r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Starostwa

Uchwała nr 48/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 49/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 50/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2003r.

Uchwała nr 51/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 52/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 53/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 54/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 55/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 56/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 57/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie

Uchwała nr 58/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg znajdujących się na terenie powiatu świeckiego dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych

Uchwała nr 59/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 60/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2003r.

Uchwała nr 61/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 62/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 63/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy...

Uchwała nr 64/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 65/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2004r. na terenie miasta Koronowo