Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2012 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność...

Uchwała Nr 83/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2012 na wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nr 4/2012 na wykonanie zadań w zakresie...

Uchwała Nr 84/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2011 roku

Uchwała Nr 85/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2011

Uchwała Nr 86/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert...

Uchwała Nr 87/12 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Koronowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 88/12 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Bożenkowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 89/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Dziecka w Trzemiętowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 90/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 91/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu...

Uchwała Nr 92/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego...

Uchwała Nr 93/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 4/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie turystyki...

Uchwała Nr 94/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego za rok 2011

Uchwała Nr 95/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na rok szkolny 2012/2013

Uchwała Nr 96/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Uchwała Nr 97/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSA-E w Karolewie oraz ZSOiZ w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 98/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 99/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady.

Uchwała Nr 100/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 101/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyboru formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Kotomierzu

Uchwała Nr 102/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia od Państwa Karola Pawlaka i Agnieszki Pawlak - Anhalt dzierżawionych od Powiatu Bydgoskiego działek położonych w Kotomierzu

Uchwała Nr 103/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16

Uchwała Nr 104/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 105/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia...

Uchwała Nr 106/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2012

Uchwała Nr 107/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 5/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Uchwała Nr 108/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli pozarządowych z terenu powiatu bydgoskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 109/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 110/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2012 r.

Uchwała Nr 111/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 112/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 113/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 5/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 114/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 stycznia 13

Uchwała Nr 115/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 116/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2011

Uchwała Nr 117/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 118/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia

Uchwała Nr 119/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (5)

Uchwała Nr 120/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Uchwała Nr 121/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 122/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr 123/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 124/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 125/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 126/12  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 127/12  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 128/12  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 129/12  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 130/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 122/12 Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2012 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW

Uchwała Nr 131/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (7)

Uchwała Nr 132/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia cen wywoławczych nieruchomości położonych w Kotomierzu, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 184/8, 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 186/24, 186/25...

Uchwała Nr 133/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się WPF za okres I półrocza 2012 r.

Uchwała Nr 134/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Uchwała Nr 135/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 136/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w ZSZ wchodzącej w skład ZSA-E im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

Uchwała Nr 137/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład ZSA-E im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie nowego kierunku kształcenia...

Uchwała Nr 138/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (36kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 139/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 140/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 września 2012 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (9)

Uchwała ne 141/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 oraz wytycznych do opracowania WPF

Uchwała Nr 142/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2012 na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 143/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu...

Uchwała Nr 144/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 6/2012 na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

Uchwała Nr 145/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 146/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 147/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ustaleń porozumienia w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania...

Uchwała Nr 148/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Piotra Fojucika do reprezentowania Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała Nr 149/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 6/2012 na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (11)

Uchwała Nr 151/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2012 roku

Uchwała Nr 152/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

Uchwała Nr 153/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powierza dla sterfy...

Uchwała Nr 154/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 1/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalnośc pożytku..

Uchwała Nr 155/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmianiająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (12)

Uchwała Nr 156/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonania Uchwały Nr 253/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012 r. Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zamiaru przekształcenia...

Uchwała Nr 157/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonania uchwały Nr 252/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji...

Uchwała Nr 158/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonania uchwały Nr 247/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji...

Uchwała Nr 159/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonania uchwały nr 246/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji...

Uchwała Nr 160/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji uchwały nr 248/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji...

Uchwała Nr 161/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powłania Komisji do rozpatrzenia ofert skłądanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2013 r.

Uchwała Nr 162/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 'Praktyczna szkoła'...

Uchwała Nr 163/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zarządu drogi w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 164/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo...'

Uchwała Nr 165/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwlenia regulaminów organizacyjnych dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Centrum Administracyjnego

Uchwała Nr 166/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Trzemiętowie

Uchwała Nr 167/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (15)

Uchwała Nr 168/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert Nr 1/2013 na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2013 r....

Uchwała Nr 169/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do określania szacunkowej wartości gruntów stanowiących drogi powiatowe i innych nabywanych na rzecz Powiatu Bydgoskiego