UchwałaNr 3/I/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 4/I/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 5/I/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego

 

Wojciech Porzych  - Starosta Bydgoski
Przewodniczący Zarządu Powiatu Bydgoskiego

 

Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski

 

 

 

Bashar Al-Shaer - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego

 

Roman Guździoł - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego

 

Marek Staszczyk - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego