W sprawie:
OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI, LICZBY PUNKTÓW ORAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH NA PIERWSZYM ETAPIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO – EKONOMICZNYCH IM. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT BYDGOSKI

Data uchwały:
2019-04-17

Numer uchwały:
44/V/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego