W sprawie:
STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGRO - EKONOMICZNYCH IM. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE W CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KAROLEWIE W ZESPOLE SZKÓŁ AGRO - EKONOMICZNYCH IM. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE

Data uchwały:
2019-09-18

Numer uchwały:
74/VII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-18