Zamknij okno Drukuj dokument

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BYDGOSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. 

W terminie trwania konsultacji, tj. od 23 września do 10 października 2019 r. można wnieść uwagi do projektu Programu Współpracy na 2020 rok.

Prosimy wskazać treść, do której następuje odniesienie, projekt zmiany oraz uzasadnienie, za pomocą poniższego formularza (ankieta konsultacyjna).

 

Uwagi do projektu Programu Współpracy na rok 2020 można zgłaszać dostarczając wypełnioną ankietę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2019 r.:

-   za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Promocji Kultury i Sportu ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Konsultacje projektu Programu Współpracy z ngo 2020”

-  liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy;

-   osobiście do Kancelarii Ogólnej (IV p., pok. 448) lub Wydziału Promocji Kultury  i Sportu (IV p., pok. 440)  w
godzinach pracy Urzędu;

-   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  info@powiat.bydgoski.pl

-   za pośrednictwem dedykowanego serwisu: www.stacja-konsultacja.pl

 

Informacje w sprawach konsultacji można uzyskać pod nr tel. 52) 58 35 440.

 

 

Informujemy, że podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi procesu konsultacji społecznych. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało unieważnieniem głosu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie:   http://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=662 w zakładce: Starostwo Powiatowe - Dane Osobowe.

 

 

Załączniki

Uchwała Zarządu Powiatu (6.1MB)    
Projekt Programu współpracy na rok 2020 (1.5MB)    
Ankieta konsultacyjna (45.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Leśniewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewelina Leśniewska
Data wprowadzenia:2019-09-23 12:47:38
Opublikował:Ewelina Leśniewska
Data publikacji:2019-09-23 12:54:49
Ostatnia zmiana:2019-09-23 13:03:21
Ilość wyświetleń:248