W dniu 5 lutego 2020 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

5.     Gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

6.     Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę i przyjętych zgłoszeniach w 2019 r. 

7.     Opiniowanie materiałów na sesję.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                      

 

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska