W dniu 11 lutego 2020 r.  o godz. 12.00  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego przekazane organizacjom pozarządowym w 2019 r.  i plan na 2020 r.

5.       Budżet Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w 2019 r. – wykonanie.

6.       Opiniowanie materiałów na sesję.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                    

 

Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk