W dniu 11 lutego 2020 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV  piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z wynikami kontroli prawidłowości sposobu naliczania i wykorzystania w roku 2019 dotacji na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Bydgoskiego.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                         

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak