W dniu 10 lutego 2020 r.  o godz. 13.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Awans zawodowy nauczycieli za 2019 r.

5.     Informacja o wydatkach poniesionych w 2019 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do obowiązku uzyskania średnich wynagrodzeń określonych w art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela.

6.     Opiniowanie materiałów na sesję.

7.     Wolne głosy i wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska