W dniu 11 marca 2020 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Perspektywa finansowa programów rozwoju rolnictwa.

5.     Projekty realizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej  i innych środków zewnętrznych  2019r. 

6.     Wolne głosy i wnioski.

7.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                      

 

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska