UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONY W POLSCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 POSIEDZENIE KOMISJI NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE

 

W dniu 1 kwietnia 2020 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.      Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy  w Bydgoszczy na terenie powiatu bydgoskiego.

5.      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu bydgoskiego.

6.      Informacja nt. szkód wytwarzanych przez zwierzynę łowną (wycena i likwidacja szkód). 

7.      Opiniowanie materiałów na sesję.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska