UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONY W POLSCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 POSIEDZENIE KOMISJI NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE

 

W dniu 7 kwietnia 2020 r.  o godz. 12.00  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Analiza wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

5.       Opiniowanie materiałów na sesję.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                    

 

Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk