W dniu 24 czerwca 2020 r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3 ,  odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji Edukacji,Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

5.     Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

 

 

UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 964 z późn. zm.) wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy).  Przed wejściem na salę obrad należy zdezynfekować ręce.