W dniu 8 lipca  2020 r.  o godz. 13.00  w Chmielnikach,  odbędzie się  wyjazdowe posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Bezpieczeństwo na wodach powiatu bydgoskiego.

4.       Wolne głosy i wnioski.

5.       Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski