W sprawie:
POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Data uchwały:
2020-08-04

Numer uchwały:
201/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-04