W sprawie:
UZNANIA ZA CELOWE ZREALIZOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOSCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI.

Data uchwały:
2020-08-04

Numer uchwały:
212/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-04