Numer sprawy:
WB.6743.1003.2022

Data założenia:
2022-07-19

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 22.07.2022 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.