Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak
Szczegóły 1/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 11 drzew Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 11 drzew na terenie działki nr 239, obręb ewid. Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska OŚ-V.613.3.1.2018
Szczegóły 2/2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji Wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji eksploatowanej przez spółkę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.; dot. zakładu położonego na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 78/1, 79/3, 80, 81/2, 82, 83, 84, 85, 87/2, 93/1, 93/3 i 93/5 pod adresem w m. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski OŚ-VII.6220.2.2018
Szczegóły 3/2018 Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji eksploatowanej przez spółkę POLFISH s.c. M. Cichoradzki, K. Cichoradzki na terenie zakładu położonego na działce nr 8/1 w m. Trzeciewiec, gm. Dobrcz OŚ-VII.6220.1.2018
Szczegóły 4/2018 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Decyzja o udzieleniu nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji eksploatowanej przez spółkę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.; dot. zakładu położonego na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 78/1, 79/3, 80, 81/2, 82, 83, 84, 85, 87/2, 93/1, 93/3 i 93/5 pod adresem w m. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski OŚ-VII.6220.2.2018
Szczegóły 5/2018 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki Megadyne Production Poland Sp. z o.o., przy ul. Ołowianej 10 w Bydgoszczy OŚ-VII.6220.4.2018
Szczegóły 6/2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji, eksploatowanej na terenie zakładu spółki SOLBET Sp. z o.o., położonego przy ul. Toruńskiej 61, 86-050 Solec Kujawski OŚ-VII.6220.5.2018
Szczegóły 7/2018 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji dla Zakładu Mechanicznego spółki SOLBET Sp. z o.o., przy ul. Toruńskiej 61, 86-050 Solec Kujawski OŚ-VII.6220.5.2018
Szczegóły 8/2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki HEL-WITA Sp. z o.o. położonego przy ul. Biznesowej 22 w m. Zielonka, gm. Białe Błota OŚ-VII.6220.7.2018
Szczegóły 9/2018 Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o. położonego przy ul. Toruńskiej 63A, 86-050 Solec Kujawski OŚ-VII.6220.6.2018
Szczegóły 10/2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki "Elewator w Koronowie" Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7, 86-010 Koronowo OŚ-VII.6224.2.2018
Szczegóły 11/2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki Klimat Solec Sp. z o.o. przy ul. Nadbornej 2A, 86-050 Solec Kujawski OŚ-VII.6224.3.2018
Szczegóły 12/2018 Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 63A, 86-050 Solec Kujawski OŚ-VII.6224.4.2018
Szczegóły 13/2018 Zgłoszenie instalacji w trybie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska, pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza Zgłoszenie instalacji, pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla instalacji eksploatowanych na terenie zakładu firmy P.P.H.U. LAMIN Anna Szelengowska, położonego pod adresem 86-017 Wierzchucin Królewski 77 OŚ-VII.6221.1.2018
Szczegóły 14/2018 Zgłoszenie instalacji w trybie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska, pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza Zgłoszenie instalacji, pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, eksploatowanej przez spółkę "Elewator w Koronowie" Sp. z o.o., na terenie zakładu przy ul. Przemysłowej 7, 86-010 Koronowo OŚ-VII.6221.2.2018
Szczegóły 15/2018 Zgłoszenie instalacji w trybie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska, pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza Zgłoszenie instalacji, pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla instalacji eksploatowanej na terenie zakładu spółki PW GALKOR Sp. z o.o. przy Al. Wolności 1a, 86-010 Koronowo OŚ-VII.6221.3.2018
Szczegóły 16/2018 Decyzja o zmianie warunków zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Decyzja o zmianie warunków zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, dotyczącego instalacji - ciepłowni eksploatowanej przez spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, położonej przy ul. Betonowej 9 w m. Białe Błota, gm. Białe Błota OŚ-VII.6226.1.2018
Szczegóły 17/2018 Zweryfikowane raporty roczne wraz ze sprawozdaniami za rok 2017 dotyczą emisji gazów cieplarnianych Zweryfikowane raporty roczne wraz ze sprawozdaniami za rok 2017 dotyczą emisji gazów cieplarnianych z trzech ciepłowni eksploatowanych przez spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które są położone na terenie gmin: Białe Błota, Solec Kujawski i Koronowo OŚ-VII.6226.2.2018
Szczegóły 18/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wniosek o usunięcie drzew dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul.Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot.działki ewid. nr 94 obręb ewid.Kruszyniec OŚ-V.613.9.1.2018
Szczegóły 19/2018 Zezwolenie Zezwolenie na usunięcie drzew - decyzja z dnia 26 stycznia 2018 r., znak; OŚ-V.613.9.1.2018 dla Gminy Sicienko z siedzibą ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot. działki ewid. nr 94 obręb ewid. Kruszyniec OŚ-V.613.9.1.2018
Szczegóły 20/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot.działki ewid. nr 147obręb ewid. Zielonczyn OŚ-V.613.9.2.2018
Szczegóły 21/2018 Zezwolenie Zezwolenie na usunięcie drzew - decyzja z dnia 29 stycznia 2018 r., znak; OŚ-V.613.9.2.2018 dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot. działki ewid. nr 147obręb ewid.Zielonczyn OŚ-V.613.9.2.2018
Szczegóły 22/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wniosek o usunięcie drzew dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul.Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot. działki ewid. nr 186/1 obręb ewid.Mochle OŚ-V.613.9.3.2018
Szczegóły 23/2018 Zezwolenie Zezwolenie na usunięcie drzew - decyzja z dnia 02 lutego 2018 r., znak; OŚ-V.613.9.3.2018 dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot. działki ewid. nr 186/1obręb ewid. Mochle OŚ-V.613.9.3.2018
Szczegóły 24/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wniosek o usunięcie drzew dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul.Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot. działki ewid. nr 90 obręb ewid. Szczutki OŚ-V.613.9.4.2018
Szczegóły 25/2018 Zezwolenie Zezwolenie na usunięcie drzew - decyzja z dnia 19 marca 2018 r., znak; OŚ-V.613.9.4.2018 dla Gminy Sicienko z siedzibą Ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko; dot. działki ewid. nr 90 obręb ewid. Szczutki OŚ-V.613.9.4.2018
<12345678910...6566> Znaleziono: 1639

Powrót